Laipni lūgti!

Jūs esat laipni lūgti pievienoties aktīvu ticīgo kopienai, kur Jēzus patiesajām mācībām ir nepastarpināta un pozitīva ietekme uz to, kā mēs dzīvojam, kā mēs audzinām bērnus, kā mēs cits pret citu izturamies un kā mēs pārvaram grūtības un izaicinājumus. Nāciet un pievienojieties mums!

...
Šajās Lieldienās, #UzklausiViņu—Jēzus Kristus vārdi ir priekš jums
1:24
Vai jums ir kādi jautājumi? Jums ir vienkārši jāpavaicā.
Iepazīstieties ar misionāriem

Biežāk uzdotie jautājumi

Cilvēkiem ir daudz jautājumu par „mormoņiem” jeb, izsakoties cieņpilnāk, par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem. Šeit jūs atradīsiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.

Jā! Neapšaubāmi. Beigu beigās vārds „mormoņi” ir tikai iesauka. Mēs esam Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi. Un tādējādi mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls un pasaules Glābējs un ka Viņš mīl mūs visus vairāk, nekā mēs to varam iedomāties. Vai tas nozīmē, ka mēs ticam tieši tam pašam, kam tic visas citas kristīgās baznīcas? Nē, bet mēs pavisam noteikti uzskatām sevi par nodošanās pilniem Jēzus Kristus sekotājiem.

Jā. Pat ļoti lielā mērā. Tas ir Dieva vārds, Svēto Rakstu krājums un obligātā literatūra laimīgai dzīvei. Līdztekus Bībelei, mēs rodam iedvesmu arī citās Svēto Rakstu grāmatās, kas ir pieejamas tikai Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā. Tās visas, kopā ņemtas, māca mums svarīgu patiesību par Jēzu Kristu.

Mormona Grāmata ir iedvesmotu Svēto Rakstu krājums, kura mērķis ir dot norādījumus mūsu dzīvei un vienot mūs ar Jēzu. Kā ir radies tās nosaukums? Pirms simtiem gadu kāds sendienu pravietis, vārdā Mormons, apkopoja pierakstus par saviem ļaudīm. Izrādās, ka viņiem bija daudz grūtību, līdzīgu mūsējām; un arī viņi, tāpat kā mēs, tika spēcināti caur pievēršanos Jēzum Kristum. Mūsdienās Mormona Grāmatu ir paredzēts lasīt līdztekus Bībelei, lai mēs varētu justies tuvāki Dievam un izprast Viņa lielo mīlestību pret mums visiem.

Mēs ticam, ka mēs visi esam mūsu Debesu Tēva bērni. Un, būdams laipns un mīlošs Tēvs (patiesībā jau pilnīgs Tēvs), Viņš zina, kas ar jums notiek. Viņš jūs pazīst un zina jūsu grūtības, jūsu uzvaras, jūsu stiprās puses un jūsu apbrīnojamo potenciālu. Un, zinādams to visu, Viņš jūs mīl. Pat ļoti. Viņam nav nekā svarīgāka par jūsu glābšanu. Tieši tādēļ Viņš vēlas, lai jūs Viņu iepazītu.

Tiekot salaulāti, pēdējo dienu svētie apzinās, ka laulībai ir paredzēts ilgt mūžīgi. Tempļa laulības ceremonijā ir ietverti nevis vārdi „līdz nāve jūs šķirs”, bet gan „uz laiku un visu mūžību”. Taču mūžīgā laulība tiek nodrošināta nevis šo vārdu, bet gan Dieva spēka dēļ. Bērni, kuri piedzimst templī laulātam pārim, tiek automātiski „piesaistīti” saviem vecākiem. Arī ģimenes, kas pievienojas Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai vēlāk, var doties uz templi, lai tiktu saistītas.

Mūsu mīlošais Dievs vēlas, lai mēs kļūtu, cik vien iespējams, labāki. Šī pieredze nereti var izrādīties sāpinoša, taču dažas mācības var apgūt tikai no pieredzētā. Pieredzot grūtus brīžus, mēs mācāmies būt iejūtīgi pret apkārtējiem. Pateicoties empātijai, mēs kļūstam līdzīgāki Jēzum Kristum — mūsu nevainojamajam paraugam. Tā kā Jēzus ir cietis un miris par visiem mūsu grēkiem, Viņš visā pilnībā saprot, ko mums nākas pieredzēt, un zina, kā mums palīdzēt.