Viņš padara to iespējamu

2:44

Mēs varam darīt labāk un būt labāki

Kas ir Jēzus Kristus?

Dieva Dēls

Jēzus ir Dieva Tēva pirmdzimtais Dēls garā un Dieva vienīgais Dēls miesā. Viņa mirstīgā māte Marija iznēsāja Viņu pirms Viņa dzimšanas un uzaudzināja, kamēr Viņš bija uz Zemes. Viņa misija tika izlemta vēl pirms pasaules radīšanas.

Skolotājs

Jēzus bija dižākais skolotājs, kāds jebkad dzīvojis, un Viņš mūs māca arī mūsdienās. 12 gadu vecumā Jēzus mācīja mācītājus templī (skat. Lūkas 2:46). Viņi bija pārsteigti par Viņa zināšanām. Visu savu mūžu Jēzus turpināja mācīt izcilus sprediķus.

Piemērs

Jēzus nodzīvoja nevainojamu dzīvi — bez grēka — un parādīja mums nevainojamu piemēru, kā dzīvot. Visas reliģiskās lietas ir jāveic Viņa svētajā Vārdā.

Glābējs

Ebreju valodā Jēzus ir Ješua, kas nozīmē „Glābējs”. Jēzus piepildīja Savu Glābēja lomu caur labprātīgu upuri un Augšāmcelšanos.

Sekošana Jēzum Kristum

Kas ir Jēzus Kristus? Jēzus ir pasaules Glābējs. Mēs rodam lielāku mieru un laimi dzīvē, ja sekojam Viņam.

Jēzus Kristus, būdams uz Zemes, mācīja daudzas lietas, no kurām lielākā bija mīlestība.

Mūsdienu pravieši un apustuļi runā par pārmaiņām un grēku nožēlošanu