Piesakiet tikšanos ar misionāriem

Kā man var palīdzēt misionāri?

Kaut arī jums, iespējams, jau ir izveidojušās dziļi personīgas attiecības ar Dievu, dažkārt ikvienam no mums ir nepieciešama neliela palīdzība, lai saprastu, ko Dievs mums saka. Lai arī cik tālu jūs būtu tikuši savā garīgajā ceļā, misionāri var mācīt jums evaņģēlija principus un dalīties atziņās, kas palīdzēs pavirzīties uz priekšu. Uztveriet viņus kā garīgos trenerus, kuri: 

  • palīdz jums justies tuvākiem Dievam; 

  • parāda, kā lūgt un saņemt atbildes no Dieva; 

  • palīdz rast atbildes uz garīga rakstura jautājumiem; 

  • māca par Glābēju, Jēzu Kristu, un Viņa evaņģēliju; 

  • palīdz izprast Svētos Rakstus; 

  • sniedz atbalstu jūsu personīgajās grūtībās; 

  • mudina jūs pilnveidoties, iegūstot ticību, nožēlojot grēkus un tiekot kristītiem; 

  • iepazīstina jūs ar līdzīgi domājošu ticīgo kopienu, kas var sniegt turpmāku atbalstu jūsu garīgajā ceļā.

Ko es varu sagaidīt, tiekoties ar misionāriem?

Misionāri prasīs uzsākt tikšanos ar lūgšanu. Ja jūs būsiet tam gatavi, viņi var pat palūgt, lai šo lūgšanu teiktu jūs. Lai kā arī būtu, viņu mērķis ir ieaicināt jūsu sarunā Svētā Gara klātbūtni.

Viņi, visdrīzāk, veltīs dažas minūtes tam, lai iepazītu jūs un izzinātu jūsu intereses. Misionāri var pasniegt jums visu paredzēto mācību programmu, taču viņi cenšas rast individuālu pieeju savam vēstījumam, pielāgojot to jums un jūsu situācijai. Viņi lasīs ar jums pantus no Bībeles un Mormona Grāmatas un aicinās jūs lūgt par to, vai viņu mācītais ir patiesība.

Ja jūs to gribēsiet, misionāri norunās ar jums nākamo tikšanos. Nākamajā tikšanās reizē viņi mācīs jums par Jēzu Kristu un Viņa atjaunoto Baznīcu vēl vairāk un atbildēs uz jautājumiem, kas jums varētu būt radušies. Viņu mācību programmā ir ietverti vēstījumi arī par Dieva ieceri jūsu laimes nodrošināšanai, Jēzus upurēšanos mūsu labā, ticību, grēku nožēlu, kristīšanos, Svēto Garu un Dieva baušļu ievērošanu. Viņi turpinās aicināt jūs lūgt Dievu, lasīt Mormona Grāmatu, apmeklēt Baznīcu un pat tikt kristītiem. Un paturiet prātā, ka misionāri mācīs jūs jums piemērotā tempā, cienot jūsu laiku un vēlmi — norunāt vai nenorunāt nākamo tikšanos.

Biežāk uzdotie jautājumi

Cilvēkiem ir daudz jautājumu par „mormoņiem” jeb, izsakoties cieņpilnāk, par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem.

Misionāri ierodas no visas pasaules. Jebkurš vīrietis vai sieviete, kas atbilst noteiktiem standartiem, neatkarīgi no savas dzīvesvietas, ir laipni aicināts kalpot pilnlaika misijā.

Nē, kalpošana misijā nav obligāta prasība. Mēs ticam, ka misija ir mācīšanās, kalpošanas un izaugsmes periods, tālab cilvēki tiek mudināti kalpot, taču tas netiek pieprasīts.

Nē, patiesībā daudzi misionāri sedz savas kalpošanas izmaksas paši. Misionāri un viņu ģimenes locekļi bieži vien krāj naudu misijai vairākus gadus.

Nē, patiesībā „elders” ir nevis personvārds, bet gan tituls. Vīriešu dzimuma misionāri tiek uzrunāti, izmantojot titulu „elders”, kam seko attiecīgā misionāra uzvārds, bet sieviešu dzimuma misionāres tiek uzrunātas, izmantojot titulu „māsa”, kam seko viņas uzvārds. „Elders” un „māsa” ir cienījami un pagodinoši tituli.

Nē, iedvesmoti Baznīcas vadītāji norīko katru no misionāriem uz konkrētu reģionu. Daļa no misionāriem paliek savā dzimtajā valstī un daļa dodas uz ārvalstīm, taču viņi visi kalpo, apzinoties, ka viņu aicinājums galu galā ir nācis no Dieva.

Atkarībā no konkrētās nedēļas dienas, misionāri tiekas ar cilvēkiem, veic brīvprātīgo darbu vietējā apkaimē, māca par Dievu un dara vēl daudz ko citu. Taču viņi nekad nav pārāk aizņemti, lai jums palīdzētu.

Darbs pa pāriem palīdz misionāriem būt drošībā. Šāds darba modelis ir izveidots, sekojot Jēzus norādījumiem. „Un Viņš sasauca divpadsmit un sāka tos izsūtīt pa diviem.” (Marka 6:7.)

Šobrīd visā pasaulē kalpo vairāk par 65 000 pilnlaika pēdējo dienu svēto misionāru. Arī jūsu apkaimē, visdrīzāk, kalpo Baznīcas misionāri.