Piederība kopienai

Mēs esam nepilnīgi cilvēki, kuri cenšas sekot Jēzus Kristus nevainojamajam piemēram. Mēs cits citu mīlam, cits citam palīdzam un, cik vien iespējams, cenšamies sekot Jēzus mācībām. Nāciet, pievienojieties mums, lai baudītu piederības un vienotības izjūtu!

Nāciet un pielūdziet kopā ar mums!
Atrodiet tuvāko draudzi

Biežāk uzdotie jautājumi

Cilvēkiem ir daudz jautājumu par „mormoņiem” jeb, izsakoties cieņpilnāk, par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi ir tādi paši cilvēki, kā visi pārējie. Mūsu dzīvē ir kāpumi un kritumi, un viss pārējais, ko tas sevī ietver. Patiesībā var gadīties, ka jūs būsiet pārsteigti par to, cik ierasta ir mūsu dzīve! Pēdējo dienu svētajiem ir priekpilnu un mierpilnu cilvēku reputācija. Taču tas nenozīmē, ka mums nav nekādu grūtību. Mums katram šajā dzīvē nākas izcīnīt sīvu cīņu, taču, cenšoties pēc iespējas pilnīgāk dzīvot pēc Jēzus Kristus evaņģēlija, mēs iemantojam papildus spēku un mieru, lai to paveiktu.

Runājot par dzīvesveidu, pēdējo dienu svētie cenšas savas dzīves priekšplānā un pamatā paturēt Jēzu. Mūsu ticība Glābējam un Viņa mācībām iespaido mūsu ikdienas lēmumus un mūsu runas veidu, ģērbšanos un rīcību. Mēs, piemēram, cenšamies izvairīties no strādāšanas svētdienās, lai varētu apmeklēt baznīcu, kalpot apkārtējiem un pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Uzticīgi Baznīcas locekļi arī nesmēķē, nelieto alkoholu un nespēlē azartspēles.

Arvien vairāk cilvēku noraida ideju par organizētu reliģiju, dodot priekšroku vienkārši garīgumam un centieniem dzīvot krietnu dzīvi. Taču cilvēkiem ir nepieciešams gan viens, gan otrs. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca nodrošina ietvaru un priesterības pilnvaras, kas ir nepieciešamas, lai izpildītu visas Dieva pavēles, ieskaitot kristīšanos un Svētā Vakarēdiena (jeb Komūnijas) pieņemšanu. Mums vajadzētu svētdienās apmeklēt baznīcu, līdztekus visas nedēļas garumā cenšoties būt garīgiem un kalpot apkārtējiem.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā tiek ievērotas daudzas uz ģimeni vērstas tradīcijas un paražas. Baznīcas locekļi, piemēram, vienu vakaru nedēļā notur ģimenes mājvakaru jeb ģimenes vakaru. Nedēļas gaitā tiek rīkoti arī citi pasākumi, piemēram, groziņu vakari un nelielas ballītes vai jauniešu pasākumi pusaudžiem. Daudzas no mūsu tradīcijām ir visai tipiskas, piemēram, ierasto svētku svinēšana kopā ar ģimeni, bet citas ir unikālas, piemēram, jaundzimušo iesvētīšana dievkalpojumu laikā. Ģimenē mēs kopīgi lūdzam, kopīgi lasām Svētos Rakstus un katra mēneša pirmajā svētdienā mēs pat 24 stundu garumā kopīgi gavējam.

Katru svētdienu mēs sanākam kopā, lai dziedātu garīgās dziesmas, uzklausītu sprediķus un mācītu cits citam par Glābēju. Baznīcas apmeklējums mūs garīgi uzlādē un kalpo par ideālu veidu, kā savas dzīves priekšplānā un pamatā paturēt Jēzu. Mēs laipni uzņemam visus viesus, kuri ierodas uz mūsu kristīgajiem dievkalpojumiem, lai pielūgtu kopā ar mums. 

Dievkalpojumu noturēšanas laiks katrā Baznīcas draudzē ir atšķirīgs. Taču jūs allaž varat rēķināties ar vienas galvenās sanāksmes noturēšanu, kas ir paredzēta visiem un pēc kuras noris atšķirīgas nodarbības, daloties pa vecumgrupām vai kopējām interesēm.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir droša vieta, kur cilvēki var ierasties, lai atgūtu cerību uz labāku dzīvi caur Jēzu Kristu. Baznīca piedāvā svētus līdzekļus, paražas un mācības, kas palīdz mums veidot un izkopt mūsu attiecības ar Dievu. Turklāt, būt par Baznīcas locekli nozīmē būt piederīgam kopienai, kurā mēs cits par citu gādājam.

Jā, mēs tos svinam gan savā ģimenē, gan Baznīcā. Galu galā, vai kaut ko būtu vērts atzīmēt vēl vairāk par Kristus piedzimšanu un Augšāmcelšanos? Dažkārt cilvēki jauc mūsu Baznīcu ar citām kristīgām reliģijām, kur šie svētki netiek svinēti, taču jūs varat būt droši, ka mēs tos svinam.

Pirmais solis parasti ir tikšanās ar misionāriem. Viņi jums izskaidros to, kādi ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas ticības pamatprincipi un paražas. Viņi var arī atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, kas jums ir radušies par Baznīcu, un paskaidrot, kas tiek sagaidīts no Baznīcas locekļiem.

Vēl jums vajadzētu sākt apmeklēt dievkalpojumus. Tādējādi jūs sajutīsiet prieku, ko nes piederība kopienai, kurā cilvēki cits par citu rūpējas un cenšas sekot Jēzus Kristus piemēram.

Beigu beigās, kad jūs būsiet gatavi pievienoties Baznīcai, jūs varēsiet izlemt par labu kristībām, lai oficiāli kļūtu par Baznīcas locekļiem. Jūs var kristīt vai nu misionāri, vai kāds, kuru esat iepazinuši, apmeklējot Baznīcu.