Svētdienu dievkalpojumi

Baznīca dāvā mums patvērumu mūsu haotiskajā ikdienas dzīvē. Baznīcas dievkalpojumu apmeklēšana dod mums laiku, lai pievērstos Dieva pielūgšanai un mīlestībai pret tuvākajiem. Tā mūs garīgi uzlādē un kalpo par ideālu veidu, kā savas dzīves priekšplānā un pamatā paturēt Jēzu.

Dievkalpojumu noturēšanas laiks katrā Baznīcas draudzē ir atšķirīgs. Taču jūs allaž varat rēķināties ar šādu kārtību: vienu galveno sanāksmi, kas ir paredzēta visiem, un vēl vienu nodarbību, kurā mēs dalāmies pa vecumgrupām vai kopējām interesēm.

Nāciet un apmeklējiet Baznīcas dievkalpojumu! Visi mūsu viesi ir laipni gaidīti.
Atrodiet tuvāko draudzi

Svētā Vakarēdiena sanāksme

Visiem paredzēto, kopīgo sanāksmi dēvē par Svētā Vakarēdiena sanāksmi. Šajā sanāksmē ietilpst dziesmas, lūgšanas un sprediķi (jeb „uzstāšanās”), ar ko katru nedēļu uzstājas atšķirīgi draudzes locekļi. Taču visbūtiskākā sanāksmes daļa ir brīdis, kad mēs pieņemam Svēto Vakarēdienu (jeb Komūniju).

Mūzika un garīgās dziesmas

Dziedāšana par Glābēju un mūsu daudzajām svētībām palīdz mums justies tuvākiem Dievam. Parasti Svētā Vakarēdiena sanāksmes laikā visi sanākušie nodzied trīs vai četras garīgās dziesmas. Dievkalpojumā var ietilpt arī kora, neliela ansambļa vai kāda solista uzstāšanās. Kaut arī dažas no dziesmām jūs, iespējams, atpazīsiet, piemēram, „Tuvāk pie tevis, Dievs” vai „Cik dižens Tu!”, jūs apgūsiet arī dažas jaunas dziesmas. Un tas nekas, ja jums neizdodas noturēt melodiju. Pielūdzot kopā ar mums, dziediet droši tik un tā!

Savstarpēja liecināšana

Katra mēneša pirmajā svētdienā neizskan ierastie sprediķi. Tā vietā jebkurš no draudzes locekļiem var doties pie kanceles, lai izteiktos par evaņģēliju. Klausoties par citu pieredzēto un jūtot, kā mūsu sirdis piepilda Dieva Gars, mūsu personīgā pārliecība un ticība var tikt stiprināta.

Svētdienas skolas nodarbības

Vai nu pirms, vai pēc Svētā Vakarēdiena sanāksmes tiek noturētas dažādas — konkrētām vecumgrupām paredzētas — nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Ja jūs vēlaties apmeklēt šīs papildus nodarbības, lūdziet palīdzību kādam no Baznīcas locekļiem, un šis cilvēks ar prieku palīdzēs jums atrast attiecīgo nodarbību telpu.

Biežāk uzdotie jautājumi