Svētdienu dievkalpojumi

Baznīca dāvā mums patvērumu mūsu haotiskajā ikdienas dzīvē. Baznīcas dievkalpojumu apmeklēšana dod mums laiku, lai pievērstos Dieva pielūgšanai un mīlestībai pret tuvākajiem. Tā mūs garīgi uzlādē un kalpo par ideālu veidu, kā savas dzīves priekšplānā un pamatā paturēt Jēzu.

Dievkalpojumu noturēšanas laiks katrā Baznīcas draudzē ir atšķirīgs. Taču jūs allaž varat rēķināties ar šādu kārtību: vienu galveno sanāksmi, kas ir paredzēta visiem, un vēl vienu nodarbību, kurā mēs dalāmies pa vecumgrupām vai kopējām interesēm.

Nāciet un apmeklējiet Baznīcas dievkalpojumu! Visi mūsu viesi ir laipni gaidīti.
Atrodiet tuvāko draudzi

Svētā Vakarēdiena sanāksme

Visiem paredzēto, kopīgo sanāksmi dēvē par Svētā Vakarēdiena sanāksmi. Šajā sanāksmē ietilpst dziesmas, lūgšanas un sprediķi (jeb „uzstāšanās”), ar ko katru nedēļu uzstājas atšķirīgi draudzes locekļi. Taču visbūtiskākā sanāksmes daļa ir brīdis, kad mēs pieņemam Svēto Vakarēdienu (jeb Komūniju).

Mūzika un garīgās dziesmas

Dziedāšana par Glābēju un mūsu daudzajām svētībām palīdz mums justies tuvākiem Dievam. Parasti Svētā Vakarēdiena sanāksmes laikā visi sanākušie nodzied trīs vai četras garīgās dziesmas. Dievkalpojumā var ietilpt arī kora, neliela ansambļa vai kāda solista uzstāšanās. Kaut arī dažas no dziesmām jūs, iespējams, atpazīsiet, piemēram, „Tuvāk pie tevis, Dievs” vai „Cik dižens Tu!”, jūs apgūsiet arī dažas jaunas dziesmas. Un tas nekas, ja jums neizdodas noturēt melodiju. Pielūdzot kopā ar mums, dziediet droši tik un tā!

Savstarpēja liecināšana

Katra mēneša pirmajā svētdienā neizskan ierastie sprediķi. Tā vietā jebkurš no draudzes locekļiem var doties pie kanceles, lai izteiktos par evaņģēliju. Klausoties par citu pieredzēto un jūtot, kā mūsu sirdis piepilda Dieva Gars, mūsu personīgā pārliecība un ticība var tikt stiprināta.

Svētdienas skolas nodarbības

Vai nu pirms, vai pēc Svētā Vakarēdiena sanāksmes tiek noturētas dažādas — konkrētām vecumgrupām paredzētas — nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Ja jūs vēlaties apmeklēt šīs papildus nodarbības, lūdziet palīdzību kādam no Baznīcas locekļiem, un šis cilvēks ar prieku palīdzēs jums atrast attiecīgo nodarbību telpu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Vienkārši pacentieties izskatīties glīti. Jūs droši varat ierasties jebkurā gaumīgā apģērbā, kurā jūtaties ērti. Vairums vīriešu uz baznīcu ierodas uzvalkā vai izejamā kreklā ar kaklasaiti, sievietes parasti ģērbjas kleitā vai svārkos, un arī bērni parasti ir saposti.

Daudzi no mūsu Baznīcas locekļiem ik nedēļu apmeklē baznīcu vienpersonīgi. Taču, ja jūs gribat, lai, ierodoties pirmo reizi, kāds jūs pavada, droši sazinieties ar savas tuvākās draudzes pārstāvjiem. Viņi atradīs jums kādu draugu, kam sēdēt līdzās. Būt jaunpienācējam var būt grūti jebkurā situācijā, taču jūs drīz vien iepazīsieties ar citiem Baznīcas locekļiem un sajutīsieties kā mājās.

Tas, visdrīzāk, ir atkarīgs no tā, cik liela ir draudze, kurā jūs viesosieties. Dažas draudzes ir tik lielas, ka Baznīcas locekļi var arī nepamanīt, ka jūs esat viesis. Citas draudzes ir tik mazas, ka visi Baznīcas locekļi ir savstarpēji pazīstami un viņi atpazīs un laipni sasveicināsies ar katru jaunpienācēju. Lai kā arī būtu, jūs droši varat iepazīties ar sanākušajiem un uzdot viņiem savus jautājumus. Viņi būs priecīgi, ka esat ieradušies.

Baznīcas apmeklējums ir divdaļīgs. Pirmā apmeklējuma stunda tiek dēvēta par Svētā Vakarēdiena sanāksmi. Mēs dziedam garīgās dziesmas (visiem ir pieejamas garīgo dziesmu grāmatas). Sanāksmes sākumā un noslēgumā kāds saka lūgšanu. Mēs pieņemam Svēto Vakarēdienu (jeb Komūniju), kas sastāv no maizes un ūdens, kas tiek svētīti un pasniegti draudzes locekļiem. Mēs arī uzklausām draudzes locekļus, kuri uzstājas ar sprediķiem, ko dēvē par „uzrunām”, kurās tiek runāts par dažādām evaņģēlija tēmām, tostarp cilvēku personīgo pieredzi. Pēc Svētā Vakarēdiena sanāksmes tiek noturētas dažādas — konkrētām vecumgrupām paredzētas — nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Ja jūs nezināt, uz kuru no tām doties, vienkārši pavaicājiet kādam no Baznīcas locekļiem, un šis cilvēks ar prieku palīdzēs jums atrast attiecīgo nodarbību telpu.

Nē, mēs nelūdzam ziedojumus un neizmantojam ziedojumu trauku.

Nē, viesiem netiek prasīts iesaistīties. Kad draudzes locekļiem tiek pasniegta Svētā Vakarēdiena maize un ūdens, jūs varat vienkārši padot trauku savam blakussēdētājam. Visādi citādi jūs varat vienkārši mierīgi sēdēt un baudīt dievkalpojumu. Svētdienas skolas nodarbībā skolotājs bieži vien aicina brīvprātīgos kaut ko nolasīt. Ja jūs nevēlaties iesaistīties, vienkārši neceliet roku.