Rezultāti parādīsies šeit

Kā norit baznīcas dievkalpojumi?

Katru svētdienu mēs sanākam kopā, lai dziedātu garīgās dziesmas, uzklausītu sprediķus un mācītu cits citam par Glābēju. Baznīcas apmeklējums mūs garīgi uzlādē un kalpo par ideālu veidu, kā savas dzīves priekšplānā un pamatā paturēt Jēzu. Mēs laipni uzņemam visus viesus, kuri ierodas uz mūsu kristīgajiem dievkalpojumiem, lai pielūgtu kopā ar mums.

Dievkalpojumu noturēšanas laiks katrā Baznīcas draudzē ir atšķirīgs. Taču jūs allaž varat rēķināties ar vienas galvenās sanāksmes noturēšanu, kas ir paredzēta visiem un pēc kuras noris atšķirīgas nodarbības, daloties pa vecumgrupām vai kopējām interesēm.