...

Pateicoties viņam

Iepazīstiet katru Lieldienu nedēļas dienu

Pūpolsvētdiena

Pūpolsvētdienā Jēzus Kristus triumfāli ienāk Jeruzālemē, kamēr Viņa sekotāji kaisa Viņa priekšā palmu zarus un izklāj ceļu ar savām drānām. Katrs Viņa spertais solis tiek godināts, jo Viņš ir pietuvojies Sava ceļojuma kulminācijai, caur ko tiks īstenoti tūkstošiem gadu ilgi pravietojumi, dāvājot mieru un glābšanu visiem, kam pietiek ticības, lai sekotu Viņam.

Šajā svētajā nedēļā arī mēs varam spert pirmos soļus pretī pozitīvām pārmaiņām savā dzīvē, zinot, ka Jēzus ir sagatavojis mums ceļu.

Templis

Pēc ienākšanas Jeruzālemē viena no pirmajām Jēzus apmeklētajām vietām ir templis. Viņa Tēva namam ir paredzēts būt par svētu gaismas un miera vietu, taču Jēzus atklāj, ka šo gaismu ir aptumšojuši dažādie pārdevēji, kuri ir ierīkojuši tempļa iekšienē savu preču tirgu. Jēzus tos padzen, un skats uz notiekošo tūliņ pat uzlabojas. Viņš var paveikt to pašu arī mūsu labā. Ticot Jēzum Kristum, mēs varam pacelt savu skatu pāri pasaulīgajām lietām un pievērsties tam, kas ir svēts.

Kristus māca

Jeruzālemē Jēzu Kristu ieskauj gan Viņa sekotāji, gan kritiķi. Būdams augstākais Skolotājs, Viņš nelaiž garām šādu mācīšanas iespēju. Šeit Savas dzīves pēdējā nedēļā Viņš dalās ar sanākušo pūli dažās no Savām neaizmirstamākajām mācībām. Viņš dara tiem (un mums) zināmu, ka augstākais veids, kā mēs varam kalpot Dievam, ir mīlēt savus līdzcilvēkus. Vairojot savu spēju — mīlēt apkārtējos un izkopt savstarpējās attiecības —, mēs pakāpeniski spēsim kļūt par tādām personībām, par ko mēs, saskaņā ar Jēzus zināšanām, varam kļūt.

Piedošana

Savas dzīves pēdējā nedēļā mācot Savus sekotājus, Jēzus Kristus uzsver piedošanas principu. Viņa vārdiem ir sevišķa nozīme, jo tieši Viņa upuris ļauj īstenoties piedošanai. Caur Viņu mēs varam nožēlot grēkus un atbrīvot savu sirdi no grēku sloga. Taču, lai tik tiešām pieredzētu šīs svētības iedarbību, mums ir jāseko Viņa piemēram un jāstrādā pie tā, lai piedotu tiem, kuri ir nodarījuši mums pāri.

Pēdējās vakariņas

Vakarpusē Jēzus sapulcina Savus apustuļus, lai ieturētu kopīgu maltīti un izrādītu tiem Savu mīlestību. Pēdējās vakariņas ir kluss un skaists brīdis, kas norisinās pirms Jēzus Kristus vēlākās došanās uz Ģetzemanes dārzu. Viņš zina, ka drīz vien upurēs Savu dzīvību, un Viņa mācekļi paliks vieni. Viņš iedibina Svētā Vakarēdiena priekšrakstu, lai tie vienmēr atcerētos Viņa upuri, un māca tiem par lūgšanas spēku. Viņš mudina tos — lūgt savam Tēvam Debesīs to, kas tiem ir nepieciešams, lai viņi varētu zināt, ka Dievs dzird un uzklausa Savu bērnu lūgšanas.

Klusā piektdiena

Kad Jēzus Ģetzemanē ir cietis par visu cilvēku grēkiem, Viņš tiek nodots vietējo varas pārstāvju rokās. Pēc vairākām netaisnīgām tiesas prāvām Viņam tiek piespriesta nāve pie krusta. Pie krusta Viņa ciešanas par mums turpinās, un Viņu ieskauj ļaudis, kuri To nežēlīgi izsmej. Un tomēr, par spīti tam visam, Jēzus drosmīgi panes šīs ciešanas, ne brīdi neļaujot bailēm atturēt Sevi no Savas misijas īstenošanas — visu Dieva bērnu pestīšanas. Pateicoties Viņa veikumam, arī mēs varam atmest savas bailes un likt lietā Viņa upura dāvāto spēku, lai kļūtu par labākiem cilvēkiem.

Kaps

Mums ir grūti iztēloties, ko pēc Jēzus Kristus nāves pārcieta Viņa sekotāji. Viņi mīloši sagatavoja un guldīja Viņa ķermeni dārza kapā. Turpmāk viņiem bija jāstājas pretī pasaulei bez sava mīļotā drauga un Skolotāja klātbūtnes. Taču Viņš bija mācījis tiem, kā izrādīt savu mīlestību pret Viņu jebkuros apstākļos, un norādījis: „Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles.” (Jāņa 14:15) Ja mēs tik tiešām vēlamies justies tuvi Glābējam, mums ir jārīkojas, darot to, ko Viņš no mums ir prasījis.

Lieldienu svētdiena

Agri no rīta Jēzus draudzene un sekotāja Marija Magdalēna dodas uz kapu, lai apkoptu Viņa miesas. Sev par pārsteigumu viņa atklāj, ka kaps ir tukšs. Taču viņa tur nav viena. Viņu uzrunā kāds vīrs, ko viņa notur par dārznieku. Tad Viņš nosauc to vārdā: „Marija!” (Jāņa 20:16). Un viņa ierauga — Tas ir Jēzus. Kristus dzīvo. Šajā Lieldienu svētdienā, kad mēs, līdzīgi kā Marija, atvēlam laiku tam, lai pievērstos Glābējam un svinētu Viņa Augšāmcelšanos, mēs varam darīt to ar apziņu, ka Jēzus pazīst arī katru no mums vārdā. Viņš uzrunā mūs, aicinot arvien vairāk līdzināties Viņam un iemantot patieso mieru, ko dāvā Viņa evaņģēlijs.

Šajās Lieldienās atcerieties par Jēzus mācībām

Mēs aicinām jūs uzzināt vairāk kopā ar mums

Vai jums ir jautājumi par vispārējo konferenci?

Misionāri māca par Jēzu Kristu
Ja jūs gribētu iegūt vairāk informācijas par to, kas ir vispārējā konference un kā tā var palīdzēt sajust Dieva mīlestību un ienest jūsu dzīvē mieru, jūs varat tikties ar mums tiešsaistē vai norunāt personīgu tikšanos.